Edunvalvonta

 

Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä ovat työpaikkojen luottamusmiehet ja pääluottamusmies.

 

Luottamusmiesten pääasiallisina tehtävinä on toimiminen yhdistyksen edustajana virka- ja työehtosopimusten ja työlaisäädännön soveltamista koskevissa asioissa sekä työpaikan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukainen, oikeudenmukainen ja nopea selvittäminen sekä työrauhan ylläpitäminen kuuluvat luottamusmiehen tehtäviin.

Ota rohkeasti tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheesi !