Luottamusmiehen tehtävät

 

Luottamusmiehen tehtävät
  • valvoa, että sopimuksia noudatetaan
  • valvoa työntekijöiden etuja ja ajaa heidän asioitaan
  • toimia tiedonvälittäjänä työnantajan ja työntekijöiden välillä
  • olla yhdyshenkilönä työnantajan ja työntekijöiden välillä
  • osallistua kehittämistoimiin yhteistoiminnasta sovittujen
    määräysten mukaisesti
  • antaa henkilökohtaista tukea ja neuvontaa
  • taata, että työrauha vallitsee sopimusten ollessa voimassa
  • edustaa yhdistystään neuvotteluissa

Luottamusmiehen oikeudet
Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa omaan järjestöönsä kuuluvien työntekijöiden kirjalliset työsopimukset, joista ilmenee mm. työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste. Lisäksi pääluottamusmiehellä on laajennettu tiedonsaantioikeus järjestönsä työntekijöiden suhteen KVTES:in 6 § 4 momentin mukaan.
 
Neuvottelujärjestys
Ensimmäiseksi keskustellaan lähiesimiehen kanssa. Mikäli asiaan ei saada ratkaistua, niin seuraavaksi voi ottaa yhteyttä alakohtaiseen luottamusmieheen, joka pyrkii neuvottelutulokseen. Mikäli alakohtaista luottamusmiestä ei ole, niin asiaa hoitaa pääluottamusmies.
Mikäli keskustelemalla ei löydetä yhteistä ratkaisua, pääluottamusmies ja hallitus käynnistävät paikallisneuvottelut. Tämän jälkeen edetään virkaehtosopimuksen mukaisesti.